Logistics Community Brabant

De snelgroeiende Brabantse logistieke industrie werkt aan het oplossen van een breed scala aan uitdagingen. Denk daarbij aan het uitbreiden van de vaardigheden, het oplossen van de vaak overbelaste transportinfrastructuur en de gewenste klimaataanpassingen. De effectiviteit waarmee deze zaken worden aangepakt, zal bepalend zijn voor de concurrentiepositie van de sector op de langere termijn en het vermogen om de mondiale toppositie te behouden, zegt Leo Kemps, directeur Logistics Community Brabant. Hij schetst enkele van deze uitdagingen voor de industrie.

Kemps beschrijft Brabant als het logistieke knooppunt in Nederland en stelt dat het, “voor het behoud van zijn toppositie”, technologie en slim gebruik van data nodig heeft – en een nieuwe manier van denken.

Het aanpakken van de toenemende congestie op de wegen, zoals die van vrachtwagenchauffeurs en forensen op de A67 en de A58, vraagt om een duurzamere oplossing dan het creëren van meer wegdek. “Het is lastig omdat de overheid lijkt te denken dat de oplossing voor congestie is om de hoeveelheid asfalt te verhogen. Maar voor ons is meer infrastructuur niet de oplossing. In plaats daarvan zouden we slimmer moeten zijn in onze aanpak door na te denken over waarom we reizen, waarom we pakketten van A naar B sturen of waarom er zoveel reizen met niet- of halfbezette voertuigen zijn. Als we met logistieke dienstverleners praten, denken ze allemaal na over de groei van de omzet, over hogere verscheepte volumes – in plaats van over manieren om het volume van de vervoerde goederen te verminderen en hoe we de impact van deze activiteit op ons milieu kunnen verminderen.”

Leo Kemps, direcdteur Logistics Community Brabant

Uitdagende structuren

Deze prikkels leiden niet alleen tot congestie en vertragingen, maar hebben ook ernstige gevolgen voor het milieu. Het veranderen van de stimuleringsstructuren in het systeem zal een sleutelrol spelen bij het veranderen van het gedrag, zegt Kemps. “We sturen bijvoorbeeld levende varkens naar Italië en de vrachtwagens komen terug met vlees. Er zijn te veel prikkels om op deze manier geld te creëren.”

Slimmer gebruik van gegevens met betrekking tot het vervoer van lading en mensen is essentieel voor het stroomlijnen van logistieke activiteiten en het creëren van duurzamere resultaten. Daarvoor is het echter nodig gegevens te delen – een uitdaging in een wereld waar informatiesystemen vaak niet op elkaar afgestemd zijn of waar afdelingen en bedrijven niet bereid zijn om gegevens te delen. Bovendien zijn de beschikbare gegevens niet altijd betrouwbaar of bruikbaar.

Lees ook: Logistiek in Brabant: slim beheer van de goederenstroom

“Alle gegevens zijn beschikbaar, maar ze zijn nog niet met elkaar verbonden, noch zijn ze noodzakelijkerwijs betrouwbaar of voorspellend”, zegt Kemps. “Maar in een ideale wereld waarin we wel bruikbare data hebben, zouden we deze kunnen toepassen op een manier die zorgt voor het gebruik van minder infrastructuur dan algemeen noodzakelijk wordt geacht.” Dat geldt niet alleen voor vracht, maar ook voor het vervoer van mensen. Zo zegt hij dat er veel ruimte is om de het zeetransport te verbeteren door de betrouwbaarheid van de gegevens die door de havens worden aangeleverd te vergroten.

“Samen werken aan oplossingen voor de industrie is van vitaal belang. Als we de oplossingen niet kunnen delen, zal Brabant over tien jaar niet meer tot de top behoren.”

Kemps is een groot voorstander van het delen van oplossingen – of dit nu tussen bedrijven, met andere steden of tussen regio’s is. Bovendien is het delen van oplossingen gunstig voor de duizenden kleine en middelgrote ondernemingen (mkb) in de Brabantse logistiek, die hij de levensader van de industrie noemt. “Veel van onze focus ligt op het verkrijgen van nieuwe kennis, tools en methoden voor mkb’s, die doorgaans niet beschikken over het budget voor high-end adviesbureaus. In veel gevallen gaat het er gewoon om een aantal operationele basisverbeteringen door te voeren die deze bedrijven efficiënter en levensvatbaarder kunnen maken.”

Vaardigheden

Een andere uitdaging voor de bloeiende logistieke sector is het tekort aan personeel. “Iedereen in de logistiek heeft het over het gebrek aan mensen, chauffeurs en hersenen. De sector kan bogen op een hoge kwaliteit van organisatietalent en kan binnen enkele uren leveren in alle havens in de EU. Door dit succes groeit de sector zo snel dat er steeds meer problemen met menselijk kapitaal ontstaan.” De nieuwe trend is dan ook die van volledig geautomatiseerde distributiecentra, robotisering van het magazijn en autonoom rijden.

Ondertussen is het gebrek aan menselijk kapitaal ook een stimulans om over te schakelen op multimodaal vervoer – dat wil zeggen, met inbegrip van water, spoor en pijpleidingen, en om af te stappen van een al te grote afhankelijkheid van het wegvervoer. “Multimodaal vervoer is duurzamer, maar niet noodzakelijkerwijs goedkoper, wat betekent dat nieuwe manieren van denken nodig zijn. In een wereld waar de verlader de modaliteit kiest, heeft de logistieke dienstverlener een belangrijke rol in het creëren van bewustzijn van de alternatieven. Spoorvervoer kan soms bijvoorbeeld interessant zijn omdat in veel landen vrachtwagens niet op zondag mogen rijden – de vracht kan dan nog steeds met de trein”, zegt Kemps.

Logistics Community Brabant (LCB) brengt het bedrijfsleven, het onderwijs, de overheid en de onderzoekssector samen om collectieve logistieke innovaties voor Noord-Brabant te vinden. De belangrijkste partners zijn de Technische Universiteit Eindhoven, de Universiteit van Tilburg, de Nederlandse Defensie Academie, de NHTV (BUas) in Breda, de gemeente Breda en de provincie Noord-Brabant. De focus van LCB ligt op het vinden van praktische oplossingen voor logistieke vraagstukken op zes gebieden: leefbare steden, netwerkcomplexiteit, slimme industrie, multimodaal transport, zorglogistiek en evenementen.

Word lid!

Op Innovation Origins lees je elke dag het laatste nieuws over de wereld van innovatie. Dat willen we ook zo houden, maar dat kunnen wij niet alleen! Geniet je van onze artikelen en wil je onafhankelijke journalistiek steunen? Word dan lid en lees onze verhalen gegarandeerd reclamevrij.

Over de auteur

Author profile picture