Author profile picture

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) heeft vorig jaar 188 bedrijven financieel ondersteund bij hun ambitie om te groeien in Brabant, waaronder 39 buitenlandse bedrijven bij hun vestiging of uitbreiding in Brabant. Dat staat in het deze week verschenen jaarverslag over 2017 van de BOM. Al deze buitenlandse bedrijven en projecten hebben samen 138 miljoen aan investeringen gegenereerd ter financiering van deze toekomstige groeiambities. De BOM heeft daarnaast zelf 21 miljoen geïnvesteerd in 33 ondernemingen; de rest wordt ingebracht door co-financiers of buitenlandse bedrijven zelf.

Een andere mijlpaal voor de BOM was de aftrap voor het omvangrijke innovatieprogramma ‘Fabriek van de Toekomst’ op de Brainport Industries Campus in Eindhoven.

“Maatschappelijk gezien heeft dit voor Brabant onder meer geleid tot de creatie van 1138 fulltime banen, een CO2 reductie van 53 kiloton en een bijdrage aan de verduurzaming van de agrarische sector, de ontwikkeling van medicijnen en medische technologie om de behandeling van (levensbedreigende) ziektes te verbeteren en aan oplossingen op gebied van feed- en foodprocessing die de voedsel-problematiek kunnen verkleinen en criminaliteitspreventie.”

De BOM richt haar dienstverlening de komende jaren op vier klantsegmenten: veelbelovende innovatieve Brabantse MKB-ondernemingen met groeiambities, Brabantse bedrijven die toegang willen tot buitenlandse markten, buitenlandse bedrijven die het Brabantse ecosysteem versterken en duurzame energieprojecten. Om deze segmenten gerichter bij hun groei en ontwikkeling te kunnen ondersteunen, wil de BOM samen met partners nieuwe diensten ontwikkelen.

“Een goed voorbeeld is het product investor readiness programma dat in 2017 van start ging”, zo schrijft de BOM in een toelichting op de cijfers. “Marktonderzoek onder ruim 500 jonge ondernemingen wees uit dat bijna al deze bedrijven op zoek zijn naar financiering, maar dat slechts 3% voldoet aan de voorwaarden van risicokapitaalverstrekkers. Tegelijkertijd heeft 30 tot 40% wel de potentie om aan deze condities te voldoen. Met de uitkomsten van dit onderzoek is een intensief curriculum opgezet dat jonge bedrijven in tien weken klaarstoomt voor een eerste financieringsronde.” De pilot startte eind 2017 en inmiddels hebben de eerste 5 bedrijven het programma doorlopen. Ook spant de BOM zich sinds oktober vorig jaar extra in om duurzame energieprojecten sneller investeringsrijp te maken. “Daarmee is de BOM in staat om actief bij te dragen aan versnelling van de energietransitie in Brabant.”

Het jaar werd voor de BOM afgesloten met een positief financieel resultaat van € 2 miljoen vergeleken met een negatief resultaat van € 1,3 miljoen in het voorgaande jaar. In 2017 kent het investeringsportfolio van ondernemingen een autonome waardegroei van 12% en door enkele positieve exits is het totale inzetbare fondsvermogen met 2% gegroeid.

BOM prestaties 2017