Author profile picture

Op uitnodiging van Vivian van Gaal (MU), zijn twee adviseurs van CINOP Advies op bezoek gegaan bij Pencil vs Pixel: het klaslokaal van de toekomst, om zo een kijkje in de keuken te krijgen bij dit onderwijsexperiment. Pencil vs Pixel is een samenwerking tussen SintLucas, MU en Studio KNOL.

Bezoekverslag: de bird’s-eye view van Sara van Kesteren en Dina Medanhodzics van CINOP Advies op het klaslokaal van de toekomst in Eindhoven. CINOP Advies is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van leren, opleiden en ontwikkelen. Dit verslag verscheen eerder op de site van CINOP en bij #Schoolaround.

Sara van Kesteren
Sara van Kesteren

We stappen de bus uit en bevinden ons op het terrein waar oude Philips-fabrieken nu ruimte bieden aan innovatieve, creatieve ondernemers en bedrijven. Als we het klaslokaal van de toekomst binnenstappen zien we een lokaal in een lokaal. Een 4D-wiskundeschrift, waar studenten in witte labjassen en op sokken doorheen lopen. 4D, want niet alleen de vloer, muren en ‘meubels’ maken onderdeel uit van de experimentele leeromgeving. Ook de QR-codes die in het lokaal verspreid liggen hebben betekenis, die via een speciaal ontwikkelde app zichtbaar worden.

schoolaroundWe zijn beland in fase 3 van de in totaal vier fasen van transformatie van het klaslokaal: van extreem fysiek naar totaal virtueel. Vandaag zien we hoe studenten al behoorlijk op een virtuele en digitale manier les krijgen, waar het klaslokaal op is ingericht. Wat veel docenten vaak als lastig ervaren, zien we voor onze neus gebeuren: alle studenten hebben hun blik op hun telefoon gericht. Wat zijn ze aan het doen? Wie is eigenlijk de student en wie is de docent? Tussen de witte labjassen loopt de ontwerper van het lokaal, de docent van Sint Lucas en de app-bouwer. Studenten delen hun ideeën en ervaringen met hen en werken intussen actief samen aan een ontwerp via de app.

Bezoek Schoolaround Docent Creativity SelmaTelefoons lijken een goed werkend middel te zijn geworden in plaats van een stoorzender tijdens de les die voor afleiding van de lesstof zorgt. Het ‘lokaal’ daagt uit om op een andere manier te leren: buiten de muren zijn trappetjes naar een plateau, van waaruit studenten het geheel met een ‘birds-eye view’ kunnen bekijken. Studenten lopen door de ruimte, bespreken hun bevindingen met elkaar en werken middels de app en de QR-platen gezamenlijk een ontwerp uit.

Het is bijzonder om te zien hoe de inrichting van een leeromgeving een totaal andere manier van leren, samenwerken en je doel bereiken teweegbrengt. Dit experiment laat ons zien dat de omgeving waarin en waarmee geleerd wordt, van grote invloed kan zijn op het leerproces. Wat het precies voor verschil maakt is nu nog niet bekend. Wij zijn dan ook benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek dat loopt naar dit bijzondere experiment. In ieder geval vinden wij het een mooi voorbeeld van een bijzondere samenwerking tussen scholen en innovatieve bedrijven als Studio KNOL en MU. De betrokkenheid van verschillende personen, bedrijven en disciplines bij het ‘vormgeven’ van het onderwijs laat zien dat onderwijs vanuit veel verschillende brillen kan worden gezien.

De korte blik die wij mochten werpen op dit experiment maakt ons nieuwsgierig naar de resultaten van het onderzoek en meer nog: de nieuwe kijk op leeromgevingen die het mogelijk bij scholen teweeg kan brengen.

CINOPFoto’s (c) CINOP en #SchoolAround/MU/Studio Knol