©TU Berlin/PR/Dominic Simon
Author profile picture

Sinds 19 september 2019 is de drukke Straße des 17. Juni in Berlijn een 3,6 kilometer lange testbaan voor automatisch en connected rijden. De hiervoor benodigde digitale infrastructuur is ontwikkeld door de TU Berlijn. Het bijzondere aan de route is dat autonoom rijden nu voor het eerst in al zijn facetten onder reële, stedelijke verkeersomstandigheden kan worden onderzocht en verder ontwikkeld. Want dit gebied, dat wordt beschouwd als een stedelijke slagader, stelt de weggebruiker voor veel uitdagingen.

29 maanden voor ontwikkeling en uitvoering

©TU Berlin/PR/Dominic Simon

Van het Ernst-Reuter-Platz tot aan de Brandenburger Tor moet er rekening worden gehouden met verkeerslichten, rotondes, fiets- en wandelpaden, parkeerplaatsen en in- en uitritten. Ideale voorwaarden dus voor een testbaan die toekomstige technologieën voor geautomatiseerde en connected auto’s onderzoekt ter verbetering van de verkeersstromen, het milieu en de veiligheid van weggebruikers. Het team rond Prof. Dr. Dr. h.c. Sahin Albayrak, directeur van het DAI-laboratorium en hoofd van de afdeling Agent Technologies in Operational Applications and Telecommunications aan de TU Berlijn, had in totaal 29 maanden nodig om de testbaan te ontwikkelen en op te zetten. De focus ligt op voertuig-infrastructuur communicatie, de combinatie van sensoren en het gebruik van KI-mechanismen. Het testparcours biedt ook andere regionale en supraregionale bedrijven alsook onderzoeksinstellingen de mogelijkheid om in de toekomst geautomatiseerd en autonoom rijden in een echte stedelijke omgeving onder de loep te nemen.

De kern van het project is het DIGINET-PS referentiekader. Dit kader, ontwikkeld aan de TU Berlijn, creëert de voorwaarden voor de onderlinge communicatie tussen testbaan, voertuigen en controlecentrum. Meer dan 100 sensoren langs de testbaan registreren weersomstandigheden, verkeersvolume, parkeersituatie, milieuvervuiling of wegconditie. Deze gegevens worden anoniem langs de weg en in het controlecentrum geanalyseerd en geëvalueerd door speciaal ontwikkelde software. Dit maakt het mogelijk om voorspellingen te maken over een breed scala aan onderwerpen. De gegevens worden met behulp van een communicatie-infrastructuur op basis van ITS-5G en 4G gedeeld met de voertuigen in het netwerk. Dit maakt het mogelijk bij verschillende kritische manoeuvres en toepassingsscenario’s de perceptie en besluitvorming te verbeteren. Met deze nieuwe intelligente infrastructuur kan de auto bijvoorbeeld een mogelijke botsing met een fietser voorspellen.

Camera’s, radar en laserscanners in voertuigen

De geautomatiseerde en connected voertuigen zijn uitgerust met camera’s, radar en laserscanners. Zo kan er 360 graden rondom de auto informatie worden verzameld, geanalyseerd en uitgewisseld met andere geautomatiseerde en op het netwerk aangesloten voertuigen. Dit betekent dat als een verkeerslicht op groen wordt gezet, de voertuigen door de centrale worden geïnformeerd. Ze kunnen onderling op elkaar worden afgestemd en snel reageren. Bovendien is het voor de intelligente rijsystemen mogelijk om andere weggebruikers en voetgangers te herkennen en adequaat te reageren.

©TU Berlin/PR/Dominic Simon

Professor Albayrak is overtuigd:

“Door de centrale verzameling, aggregatie en evaluatie van gegevens zullen we in staat zijn om innovatieve en betrouwbare oplossingen te ontwikkelen voor verkeersproblemen, nieuwe ecosystemen en bedrijfsmodellen te genereren en een meerwaarde te creëren.”

Financiering door BMVI & de Berlijnse Senaat

Het project, gefinancierd door het Bondsministerie van Verkeer en Digitale Infrastructuur (BMVI), draagt bij aan de implementatie van de Smart City-strategie van de deelstaat Berlijn in de mobiliteitssector en ondersteunt de Digitale Agenda. Maar niet alleen dat:

“…De inzichten die hier in Berlijn zijn opgedaan, vormen een belangrijke basis voor toekomstige beslissingen op het gebied van het vervoersbeleid,” aldus Bondsminister Andreas Scheuer, die ook aanwezig was bij de opening van de testbaan.

Het Bondsministerie van Verkeer en Digitale Infrastructuur heeft het onderzoeksproject sinds de start van het project in april 2017 gefinancierd met meer dan 4,6 miljoen euro in het kader van de “strategie voor geautomatiseerd en genetwerkt rijden” van de Bondsregering.

Daarnaast is het project ondersteund door de Berlijnse Senaatsafdeling voor Milieu, Vervoer en Klimaatbescherming.

Naast de TU Berlijn waren ook Fraunhofer FOKUS, het Daimler Center for Automotive IT Innovations (DCAITI), T-Systems International en het Berlijnse agentschap voor elektromobiliteit eMO en talrijke andere implementatiepartners zoals Cisco, TÜV Nord en BVG betrokken bij de ontwikkeling van sensoren, voertuigtechnologie en datasystemen.

Ook interessant:

Een 200 kilometer lange testbaan voor autonoom rijden in het Saarland

Autonoom rijden: oplossingen voor het wegverkeer van de toekomst

Pegasus – Wonderpaard voor zelfrijdende auto’s