Author profile picture

Over de hele wereld ontstaan initiatieven om steden slimmer, bereikbaarder en tegelijk duurzamer te maken. Eindhoven lijkt niet voorop te lopen in dit soort “Quality of Life” en dat is reden voor E52 om – in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 – eens goed in dit onderwerp te duiken. Wat zijn de achtergronden, wat is haalbaar, wat is minimaal noodzakelijk, waar liggen de oplossingen? Lees hier de eerdere afleveringen. Vandaag een bijdrage van Ernest Maas van de Brede Beweging Linksom. Reacties zijn welkom, zowel onder dit artikel als in aparte bijdragen.

Door Ernest Maas

Eindhoven kampt al jaren met een slechte luchtkwaliteit. Metingen hebben uitgewezen, dat het op verschillende plaatsen in de stad ‘ongezond’ is om te wonen. Deze slechte lucht heeft diverse oorzaken, maar een van de hoofdoorzaken is het wegverkeer in en om Eindhoven en dan met name oudere vervuilende dieselmotoren en de tweetakt bromscooters.

Brede Beweging LinksOm (BBL) heeft hier regelmatig aandacht voor gevraagd en zal dit blijven doen. Allereerst wil BBL een uitbreiding van de huidige milieuzone. Deze geldt nu alleen voor het deel binnen de binnenring en wordt in de helft van deze zone niet gecontroleerd. BBL wil de milieuzone uitbreiden naar heel de stad en per 2025 aanvullen met een verbod op oudere vervuilende diesels. Dit zijn behalve vrachtauto’s dus ook personen- en bestelauto’s die op diesel rijden en voor 1 januari 2001 voor het eerst een kenteken hebben gekregen. Bestuurders moeten dit via een eenvoudige kentekencheck kunnen controleren.

Per 2020 wil BBL een algeheel verbod op tweetakt scooters. Deze dienen vervangen te worden door elektrische scooters.

Om de luchtkwaliteit te verbeteren en meer ruimte te maken voor fietsers en voetgangers in het centrum, kan het vrachtverkeer beperkt worden door het instellen van een stadsdistributie systeem. Hiervoor worden distributiecentra ingericht aan de rand van Eindhoven waar leveranciers hun producten afleveren. Vanaf deze centra worden deze producten met elektrische distributieauto’s verspreid over het centrum.

Verder is BBL voorstander van het invoeren van snelheidsbeperkingen op bijvoorbeeld de Kennedylaan en de binnenring. Onderzoek heeft uitgewezen, dat de uitstoot van schadelijke stoffen afneemt als het verkeer langzamer rijdt. De maximum snelheid kan op deze wegen terug naar 50km per uur.

Bij het openbaar vervoer is Eindhoven goed op weg om steeds meer gebruik te maken van elektrische bussen en bij het taxivervoer voorrang te geven aan bedrijven die met elektrische auto’s rijden. BBL vindt dit een goede ontwikkeling en zal deze zoveel mogelijk steunen. Ook gelooft BBL in een goed openbaar vervoer netwerk in de stad en steunt dan ook de plannen rond het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) traject. Dit mag echter niet ten koste gaan van de zogenaamde onrendabele lijnen. In Eindhoven moet men binnen een redelijke loopafstand van een halte zitten. BBL vindt 500 meter hierin redelijk, behalve bij senioren- of verzorgingscentra. Bij deze moet een halte zo dicht mogelijk bij de ingang van deze centra geplaatst worden en vindt BBL een afstand van 100 meter het maximum.

Als we kijken naar een andere grote vervuiler in de regio, dan komen we uit bij Eindhoven Airport. Onder de huidige omstandigheden is voor BBL de grens van de groei van dit vliegveld bereikt. Pas wanneer gebruik gemaakt wordt van duurzamere (luchtvervuiling) en stillere vliegtuigen (geluidsoverlast) is een eventuele verdere groei voor BBL bespreekbaar. Ook steunt BBL de initiatieven om een eind te maken aan de vluchten na 23.00 uur en de vluchten in het weekend voor 8.00 uur. Dit zodat omwonenden ook van hun nachtrust kunnen genieten.

Als laatste punt vindt BBL de investeringen in het openbaar groen erg belangrijk. Het groen zijn niet alleen de longen van de stad, maar reinigen de vervuilde lucht ook nog. Kortom, BBL wil meer groen en minder stenen in de stad.