© Reginal from Pixabay
Author profile picture

Netbeheerder Tennet heeft in Limburg en Noord-Brabant het stroomnet dichtgegooid voor nieuwe bedrijven. En dat valt niet in de smaak in het zuiden van het land. “Een mokerslag voor alles wat we belangrijk vinden in Nederland. Duurzaamheid, energietransitie, bedrijvigheid, noem maar op”, zegt John Jorritsma, voorzitter van de economische ontwikkelingsmaatschappij Stichting Brainport.

Volgens Jorritsma is het vanuit nationaal perspectief het zand in de economische motor van ons land. Hij spreekt van een opgave die op landelijk niveau aangepakt moet worden. “Komende jaren komen er in Brainport tienduizenden banen bij in de innovatieve sector. We hebben in de stad en regio nu al tekorten aan huizen, wegen, fietspaden, voorzieningen en bedrijventerreinen. En daar komt dan nu de officiële melding bij dat ook de energielevering in het geding komt.”

Europees supernetwerk

Ook in Europa is netcongestie een urgent probleem. Om de sterk gestegen toename vraag naar elektriciteit en productuie van duurzame stroom goed te kunnen verwerken, denkt de EU aan een European Super Grid (ESG). Dat moet de Europese landen onderling en met Noord-Afrika en het Midden-Oosten verbinden.

Het idee achter een ESG is het delen van elektriciteit. Dat moet de oplossing bieden voor een van de belangrijkste zwakke punten van hernieuwbare energiebronnen: de instabiliteit. De zon schijnt niet elke dag en niet altijd waait er wind. Door middel van dit net kan energieoverschot in het ene land worden gedeeld met landen die op dat moment te weinig produceren.

Zelf stroom leveren

Er zijn ook andere mogelijkheden. Bedrijven met een overschot aan opgewekte energie kunnen dat bijvoorbeeld direct aan hun buren leveren, zonder het eerst terug te leveren aan het net. Dat wil VDL graag.

Maar daar staan wetten in de weg en praktische bezwaren. Het leveren van stroom is voorbehouden aan erkende elektriciteitsleveranciers. Dat ben jij niet als particulier of bedrijf. Het kan echter per land verschillen. De Belgen mogen dat namelijk wel.

Zes mogelijke oplossingen

Oplossingen liggen dus nog niet zo voor de hand. Maar ze zijn er wel. Sommige daarvan op particulier niveau, andere meer regionaal of landelijk te organiseren. Innovation Origins heeft daarvan al tientallen voorbeelden laten zien. Een kleine selectie:

1) De zoutbatterij

2) Maak je eigen stroom

3) Pieken en dalen

4) Nieuw netwerk

5) Twee-richtingverkeer

6) Mobiele stroom

En als er helemaal geen oplossing te vinden is, kun je nog altijd een generator huren.