Author profile picture

Hij groeide op in het midden van Nederland en werkte jarenlang voor de gemeenteraad in Amsterdam. Toch besloot VVD’er Bas van ’t Wout uiteindelijk samen met zijn vrouw in het Brabantse Hoeven te gaan wonen. “Brabant is een fijne plek om je kinderen op te voeden. Maar er mag wat mij betreft nog wel wat asfalt bij. Dan ben ik sneller in Den Haag.”


In de aanloop naar de verkiezingen van 15 maart laat E52 zeven Kamerkandidaten aan het woord over innovatie en de rol van Brainport Eindhoven daarbij. In deze serie spreken we met Paul Smeulders (GroenLinks), Agnes Mulder (CDA), Bart van Kent (SP), Jessica van Eijs (D66), Martijn de Kort (PvdA), Bas van ´t Wout (VVD) en Henk Krol (50PLUS). De PVV reageerde niet op ons verzoek tot een gesprek. Lees hier de hele serie.


Met zijn plaats nummer dertien op de kieslijst is de kans groot dan Van ’t Wout zijn plekje in de kamer behoudt na 15 maart. En dat is volgens hemzelf goed nieuws voor de Brainportregio. “Het economische belang van deze regio is evident. Het is terecht dat dit in Den Haag eindelijk erkend wordt met de status als mainport.”

De weigerachtige houding van VVD minister Henk Kamp kon destijds dan ook niet op goedkeuring van het Tweede Kamerlid rekenen: “Wij hebben die mainportmotie toen gesteund. We waren het als Kamerfractie niet eens met het kabinet.” Het is volgens Van ‘t Wout overigens niet zo dat Henk Kamp het belang van de hightech-maakindustrie niet ziet. De minister beargumenteerde dat de status van mainport slechts een naam is en verder niets behelst.

“De regio is nu aan zet.”

Daar heeft de minister geen ongelijk in. Toch vindt Van ’t Wout de status meer dan terecht en nodig. “Alles begint bij erkenning voor het gebied. Daarna moet er een plan komen over hoe die erkenning vertaald moet worden naar beleid. De regio is nu aan zet.”

De politicus geeft al wel een voorzet. Als het aan hem ligt worden de gelden van het gemeentefonds in de toekomst anders verdeeld. De volgens hem ingewikkelde constructie moet volledig op de schop, zegt hij. “We moeten naar een systeem toe waarbij de economische kracht van een regio de belangrijkste wegingsfactor is. Op die manier zou de regio Eindhoven op flink meer geld kunnen rekenen vanuit de overheid.”

Geld dat geïnvesteerd kan worden in infrastructuur en sociale voorzieningen. Maar het op pijl houden van voorzingen is volgens Van ’t Wout niet voldoende om internationals te binden. “We moeten vooral niet gaan tornen aan de 30%-regeling. Die zorgt juist dat Nederland interessant is voor expats.” Een regel die enkel de VVD in stand wil houden.

“Den Haag moet banken niet te veel in de weg staan.”

Investeren in de regio moet sowieso aantrekkelijker worden op meerdere fronten, aldus Van ’t Wout. “Den Haag moet banken niet te veel in de weg staan met regels. Op dit moment is het te moeilijk voor het MKB om aan financiering te komen.”

Ook particulieren moeten in staat worden gesteld hun steentje bij te dragen: “Het moet fiscaal aantrekkelijker worden om als burger geld te steken in een bedrijf.” Aangevuld met het durfkapitaal van 2,5 miljard dat de overheid via Invest-NL vrij wil maken, moeten start-ups in heel Nederland het broodnodige vermogen binnen gaan halen.

Veder kunnen ook de technische universiteiten op meer centen rekenen als het aan de VVD’er ligt. Meer geld naar het onderwijs is evenwel niet nodig. “De verdeling van onderwijsgeld is in Nederland een probleem, niet de hoeveelheid”, aldus Van ’t Wout. “We moeten goed kijken naar de arbeidsmarkt. Het geld moet gaan naar scholen die opleiden voor een baan en niet voor een inschrijving bij het UWV.”

De conclusie lijkt duidelijk: meer geld naar het zuiden. Via banken, particulieren, een investeringsfonds en het onderwijs. Al dit kapitaal is nodig omdat in de regio Eindhoven de economie van de toekomst vorm wordt gegeven, vindt ook Van ’t Wout. “De regio concurreert op een wereldmarkt en innoveert op gebieden als de zorg en het klimaat.”

De politicus erkent dan ook de uitdaging van deze generatie: het beperken van de opwarming van de aarde. Dit, ondanks het bericht van dagblad Trouw dat de VVD op het partijcongres besloot een zin over de gevolgen van klimaatopwarming te schrappen uit het programma. Hetgeen gebeurde na kritiek van klimaatsceptici uit de partij. Volgens Van ’t Wout voeren deze sceptici een achterhoedegevecht: “We hebben niet voor niets het akkoord van Parijs ondertekend.”

Foto (c) VVD