Author profile picture

Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) in België zet een robot in om patiënten te begroeten, hun temperatuur te controleren en ervoor te zorgen dat de gezichtsmaskers correct worden gedragen. Op deze manier voorkomt het ziekenhuis met de meertalige robot een eerste intermenselijk contact. Daardoor verkleint de kans op besmettingen en wordt het leven voor het ziekenhuispersoneel iets gemakkelijker en veiliger. De robot werkt op basis van artificiële intelligentie (AI).

Een patiënt maakt bij de ingang van het ziekenhuis contact met de robot.

Als mensen het ziekenhuis binnenkomen, dan krijgen ze bij de ingang eerst een barcode. Ze laten deze vervolgens door de robot scannen. De robot controleert met behulp van warmtebeeldcamera’s en ultrasone sensoren of de patiënt veilig is. Als hij een probleem detecteert – zoals een te hoge temperatuur of het ontbreken van een gezichtsmasker, dan waarschuwt hij de persoon of alarmeert het personeel. Als alles in orde is, kan de bezoeker verder gaan.

De CRUZR-robot werd ontwikkeld door het Belgische bedrijf ZoraBots. Hij speelde een belangrijke rol in het UZA toen dit hospitaal, een van de grootste ziekenhuizen van België, te maken kreeg met een grote golf patiënten tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis. De inzet was een succes en de patiënten reageerden enthousiast. Daarom onderzoekt het management nu ook andere toepassingen voor robots. De gezondheidscrisis biedt een uitstekende aanleiding om vrijelijker na te denken over innovatie.

“We hebben veel meer geëxperimenteerd tijdens de pandemie omdat we dringend oplossingen nodig hadden voor nieuwe problemen. We hebben de robot snel geïntroduceerd toen de pandemie begon. Het maakte het ziekenhuis veiliger voor patiënten en personeel”, aldus Michaël Vanmechelen van het UZA. Vanmechelen is van mening dat de gevolgen van de pandemie de toepassing van de technologie in veel ziekenhuizen alleen maar zullen versnellen.

“Goed geleide ziekenhuizen zullen bekijken welke taken door robots en andere geautomatiseerde technologieën kunnen worden overgenomen. Door de gezondheidscrisis hebben ziekenhuizen de afgelopen maanden een aanzienlijk inkomenstenverlies geleden. Als gevolg daarvan gaan ze op zoek naar manieren om meer te doen met minder geld, wat leidt tot technologische oplossingen”, aldus Vanmechelen.

Robotica-expert professor Bram Vanderborght, van BruBotics aan de Vrije Universiteit Brussel, gelooft ook dat de pandemie het gebruik van robots en andere soortgelijke toepassingen binnen een ziekenhuisomgeving zal versnellen.

“Mensen zijn voorzichtig met het te dicht bij andere mensen komen. Vooral in ziekenhuizen, waar de kans op een infectie groter is. Menselijk gerichte robots – zoals we met UZA hebben gezien – kunnen helpen om dat probleem op te lossen en mensen zich meer op hun gemak te laten voelen. En de functionaliteit van de machine zal snel verbeteren.  Zo kunnen robots bijvoorbeeld patiënteninformatie verzamelen, gesprekken voeren en ervoor zorgen dat er sociale afstand wordt gehouden, zodat ze als een soort bewakingsrobot in het ziekenhuis kunnen werken”, zegt professor Vanderborght.

Ziekenhuisrobot in het Universitair Ziekenhuis Brussel

Een grotere behoefte aan robotica

Het UZA is nu op zoek naar robotica-toepassingen om meer geavanceerde taken uit te voeren, zoals het begeleiden van patiënten naar bepaalde verdiepingen, het brengen van maaltijden of voor interactie met patiënten. Hun missie is het dagelijks verbeteren van de resultaten van patiënten en als dit efficiënt kan worden opgelost door robots, dan is het de moeite waard om dit te testen.

Deze technologie wordt ook in andere gebieden van het ziekenhuis gebruikt. Op de spoedgevallendienst wordt bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie 9AI) op basis van algoritmen en datasets gebruikt om de diagnose van een patiënt te voorspellen.

Bij aankomst wordt een patiënt gecontroleerd door een algemeen medicus. Op basis van diens bevindingen kan het algoritme bepalen of de patiënt moet worden opgenomen, waardoor het niet meer nodig is om op de spoedafdeling te wachten op een gespecialiseerde ER-arts om de patiënt verder te onderzoeken. Dit kan vooral van groot belang zijn als er op dat moment geen gespecialiseerde ER-arts beschikbaar is. AI-technologieën zoals deze zijn niet bedoeld om artsen te vervangen, maar om het personeel te ondersteunen door routinetaken zoveel mogelijk uit handen te nemen.

Toenemend gebruik innovatieve oplossingen

Naast de pandemie spelen er diverse urgente problemen in de gezondheidszorg. Zo kampt de sector met burn-outs bij artsen, een vergrijzende bevolking die meer werkdruk veroorzaakt en een wereldwijd tekort aan gezondheidswerkers. Dat zijn duidelijke argumenten voor een verdere toepassing van innovatieve oplossingen in ziekenhuizen. In België zullen daardoor over een jaar of tien de inzet van artsen en de toepassing van technologieën  in ieder geval veel meer geïntegreerd zijn. Medici zullen steeds meer vertrouwen op robots waardoor ze in staat zijn nog geavanceerdere ingrepen te doen. Er komen gepersonaliseerde patiëntensystemen. Mensen kunnen dankzij die technologie zelf veel informatie over hun toestand verkrijgen.

“We zullen meer en meer besluiten nemen op basis van kunstmatige intelligentie. Uiteindelijk komen alleen mensen naar een ziekenhuis als het niet anders kan. Dankzij de inzet van de technologie zullen we zoveel mogelijk mensen behandelen terwijl ze gewoon thuis zijn,” voorziet Vanmechelen.

Lees meer over de inzet van robots via deze link.