Author profile picture

Het was natuurlijk compleet toeval, maar wel een mooi toeval. Precies drie uur nadat Brainportlector Cees-Jan Pen in zijn column op e52 een warm pleidooi hield voor het transformeren van oude gebouwen in plaats van nieuwbouw in de weilanden, verklaarde wethouder Wilbert Seuren deze gedachte tot officieel beleid.

Oké, het was niet de eerste keer dat Pen een lans brak voor verstandig gebruik van bestaande gebouwen en evenmin kwam de lijn van het stadsbestuur als een complete verrassing. Zo constateerde zijn collega Staf Depla (economische zaken) eerder al dat Eindhoven “vast in de top-3 [van steden die] kantoren omzetten in woningen” staat.

Wie het eerst was doet er natuurlijk niet toe. Waar het wel om gaat is dat Eindhoven een fors deel van de woningbehoefte (de stad wil op termijn groeien van 225.000 naar 300.000 inwoners) gaat halen uit “transformaties” in plaats van nieuwbouw. Dat is goed nieuws want daarmee toont de stad aan niet alleen te willen kijken naar het resultaat, maar ook naar de beste methode én naar de primaire en secundaire effecten daarvan. Zowel de duurzaamheid van de afzonderlijke projecten en gebouwen is daarmee gediend, als die van de stad als geheel.

Dat hiermee niet alleen de woningbehoefte maar ook de leegstand wordt aangepakt is meer dan een toevallig bijeffect. Oplopende leegstand van (onder meer) kantoorgebouwen, winkels en bedrijventerreinen is een probleem waar sommige stads- en provinciebesturen hun ogen nog te veel voor sluiten. Met het argument dat de aantrekkende economie dit wel vanzelf zal oplossen, is er te weinig aandacht voor echte oplossingen en te blinde hoop op een opgaande conjunctuur.

Met de prioriteitennota van wethouder Seuren probeert Eindhoven zich aan dat denken te onttrekken. Met de transformatie-koers (nutteloos geworden kantoor-, winkel- en bedrijfspanden een nieuwe bestemming geven) is er bovendien een rem op de ontwikkeling van nieuw zakelijk onroerend goed gezet. Alleen bij aantoonbaar tekort aan vierkante meters kan er buiten de al bekende bedrijfsbestemmingsgebieden weer gebouwd worden.

De prioriteitennota is er voor de kaders en natuurlijk komt het straks aan op de invulling. Maar dat die kaders in orde zijn, dat is een belangrijke basis voor een stad die groeit maar tegelijk leefbaar wil blijven.

Hier de complete prioriteringsnota van de gemeente Eindhoven