Author profile picture

Na de publieksdag van de Automotive Week op zondag was het gisteren de beurt aan de proffesionals uit de industrie om het te hebben over het onderwerp Smart Mobility. De eerste dag was er een vol met presentaties, lezingen, discussies en workshops. Carlo van de Weijer, directeur van het onderzoeksgebied Smart Mobility aan de TU/e leidde de ochtend.

Mark Frequin, directeur-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Milieu mocht de ochtend aftrappen met het vertellen van de plannen die de overheid heeft voor Smart Mobility. Hij vroeg aan het publiek hoeveel mensen er met de auto waren en hoeveel er in de file hebben gestaan, een behoorlijk aantal handen ging omhoog. Daarna vroeg hij of mensen met de trein vertraging hadden, de handen bleven dit keer omlaag. “Dat is het punt met mobiliteit, de auto geeft mensen meer vrijheid, maar gaat tegelijkertijd gepaard met veel problemen die we moeten oplossen.”

Hierna was het de beurt aan George Gelauff, de directeur van Kennisinstituut van Mobiliteitsbeleid, die een vijf-stappenplan presenteerde om naar een zelfrijdende toekomst te gaan.
Het rapport, ‘Paden naar een zelfrijdende toekomst- vijf transitiestappen in beeld’ gaat uit van twee verschillende scenario’s: De auto die privé blijft en de auto als deelobject. Het plan beschrijft de weg van interactie tussen mens en machine die nu plaatsvindt naar een zelfrijdende stad, die er op zijn vroegst in 2065 moet zijn. De tussenstappen die genomen worden zijn het focussen op autonoom rijden, gemengd verkeer op de snelweg en het scheiden van verkeersstromen in steden.
Het rapport is na de presentatie aangeboden aan Mark Frequin.

Het thema ‘Where Smart mobility meets Traffic’ was duidelijk aanwezig tijdens de presentaties. Er kwamen verschillende Smart Mobility bedrijven aan het woord om te praten over de oplossing die zij hebben gevonden. Jacob Bangsgaard, CEO van Ertico, vertelde over het persoonlijker maken van vervoer door te richten op de unieke wensen die mensen hebben. Steven Nelemans van Amber Mobility vertelde over het concept van Amber, waar hier meer over te vinden is.
Alexander Vancolen van BOSCH vertelde hoe in de toekomst auto’s verbonden zijn met elkaar. Hij voorspelde dat in 2020 de helft van de auto’s wereldwijd enige vorm van connectiviteit heeft. Hij liet een voorbeeld hiervan zien, een auto die je bij de parkeergarage achterlaat, vervolgens zelf een plekje zoekt en andere vrije plekken doorgeeft aan andere auto’s.

Christophe van der Maat werd geïnterviewd door Van de Weijer over het nieuwe MobilitymoveZ.nl, een testomgeving waar mobiliteitsconcepten getest en ontwikkeld kunnen worden. Hierbij werd de nadruk gelegd op de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven.

Hierna was het de beurt voor Florien van der Windt, zij vertelde over de Declaration of Amsterdam en kondigde aan dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu gaat beginnen met een data-taskforce waarbij zowel publieke als private bedrijven aan meedoen.

Als afsluiter van de ochtend werd bekend gemaakt dat Nederland meedoet aan de race voor de organisatie van het ITS European Congress in 2019. De Gemeente Helmond, gemeente Eindhoven, Brainport Development, provincie Noord-Brabant, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Connekt werken samen om het evenement over intelligente transportsystemen mogelijk te maken.

Jannie Visscher, wethouder Verkeer & Vervoer van gemeente Eindhoven legt uit waarom dit congres naar de Brainport moet komen: “Eindhoven specialiseert zich in ‘Mobility as a service’. We werken samen met inwoners aan slimme mobiliteitsdiensten. Ook staat de leefkwaliteit hoog in het vaandel. Zo hebben wij de grootse vloot elektrische, uitstootvrije bussen van Europa in het Openbaar Vervoer. Het ITS-congres komt hier echt op zijn plek”.
Het ‘bid book’, waarin alle plannen voor het organiseren van het congres staan, werd officieel overhandigd aan Jacob Bangsgaard, de CEO van Ertico, dat het evenement uitschrijft.

Na deze bekendmaking was het tijd voor de lunch, waarna er nog verschillende lezingen, discussies en workshop over het onderwerp Smart Mobility waren.