© IO
Author profile picture

Eindhoven Airport moet niet alleen erkennen dat er grenzen aan de groei zitten, het zou de komende jaren zelfs actief moeten bijdragen aan minder geluidsoverlast en schonere lucht. Daarmee moeten zowel de klimaatdoelstellingen geholpen worden als de regionale economie. Alles bij elkaar zou dat ook het vertrouwen in de directe omgeving een impuls moeten geven. Dat is de uitkomst van het advies van de commissie Pieter van Geel over de luchthaven tot 2030.

Lees hier het complete rapport

Onderdeel van de opdracht aan Van Geel was te kijken naar innovaties die zouden kunnen bijdragen aan zo’n upgrade van de luchthaven. In het advies zelf blijft dat – afgezien van het hoofdstuk over de klimaatdoelstellingen met aandacht voor zaken als duurzame brandstoffen en CO2-compensatie – beperkt tot een oproep daar verder werk van te maken. “Deze regio kenmerkt zich door de aanwezigheid van veel innovatieve hightech en design bedrijven”, zo schrijft Van Geel. “Het is zaak Eindhoven Airport zichtbaar het visitekaartje te laten zijn van de Brainport regio. Dit kan door de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving van het vliegveld naar een zo hoog mogelijk niveau te brengen. Maar ook door nieuwe technologieën in te zetten voor de afhandeling van de bagage of het vervoer van en naar de luchthaven. Het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen in de regio kunnen een bijdrage leveren om dit mede vorm te geven. Eindhoven Airport heeft ook de potentie om als proeftuin voor innovatieve projecten te fungeren; een living lab op de luchthaven.”

Lees hier de denkoefening rond innovatie voor Eindhoven Airport van Rens Mulder

Een selectie uit de concrete adviezen van Van Geel:

uit advies proefcasus Eindhoven Airport, Pieter van Geel
uit advies proefcasus Eindhoven Airport, Pieter van Geel

1. Minder herrie

 • Begrens het aantal vliegbewegingen op 41.500 voor 2020 en 2021.
 • Om vanaf 2020 al direct te komen tot vermindering van de geluidbelasting vervallen de geplande vluchten na 23.00 uur.
 • Start een nieuwe MER ten behoeve van invoering nieuw sturingsmodel met als uitgangspunt 30% reductie van de geluidbelasting in 2030 ten opzichte van 2019.
 • Stimuleer vlootvernieuwing via luchthaventarieven.
uit advies proefcasus Eindhoven Airport, Pieter van Geel
uit advies proefcasus Eindhoven Airport, Pieter van Geel

2. Klimaatdoelstellingen

 • Eindhoven Airport neemt het voortouw in het samenbrengen van brandstofproducenten, brandstofleveranciers en luchtvaartmaatschappijen om de inzet van duurzame brandstoffen op de luchthaven te realiseren. Minimaal 5% van de brandstof (bijmenging) zou duurzaam moeten zijn in 2023 en minimaal 14% in 2030. Eindhoven Airport zet zich daarbij in om in 2030 bijmenging van 20% te behalen.
 • Vorm uit het innovatie-ecosysteem van de Brainportregio een groep koplopers (kennisinstellingen en bedrijven) om Eindhoven Airport als proeftuin te gebruiken voor technologische innovaties die ingezet kunnen worden om de luchthaven en luchtvaart te verduurzamen en daarmee de kwaliteit van de leefomgeving van de regio te verbeteren.
 • Creëer een Klimaatfonds waaruit de compensatierechten kunnen worden betaald en de stimulering van de inzet van duurzame brandstoffen op Eindhoven Airport. Dit fonds kan worden gevoed met een toeslag van 1 euro op de tickets en door middel van andere bronnen.
 • Stimuleer dat voor afstanden beneden 700 km de trein als duurzaam alternatief wordt gebruikt door deze be- stemmingen niet of minder aan te bieden.
uit advies proefcasus Eindhoven Airport, Pieter van Geel
uit advies proefcasus Eindhoven Airport, Pieter van Geel

3. Betere luchtkwaliteit

 • Stimuleer de inzet van zuinige en schone motoren via de luchthavengelden om de uitstoot te beperken.
 • Reduceer fijnstofemissies op de luchthaven zelf door meer apparatuur te elektrificeren die wordt gebruikt tijdens de afhandeling van het vliegtuig op de grond.
 • Verbeter de lokale luchtkwaliteit en beperk de CO2-uitstoot van de luchtvaart door de inzet van duurzame brandstoffen.
 • Zet gezamenlijk in op het versnellen van de elektrificatie van de luchtvaart.
uit advies proefcasus Eindhoven Airport, Pieter van Geel
uit advies proefcasus Eindhoven Airport, Pieter van Geel

4. Meerwaarde voor de regio

 • Maak Eindhoven Airport het visitekaartje van de innovatieve hightech Brainport regio. Zet hiervoor een samenwerking op tussen Eindhoven Airport, het bedrijfsleven en kennisinstellingen.
 • Zet de transitie in gang naar een bestemmingennetwerk dat aansluit bij de behoefte van de regio. Sturing op bestemmingen (hub met intercontinentale verbinding, top economic-area, zakelijk verkeer)
 • Zorg voor economische meerwaarde door het inkomend toerisme te vergroten via de ontwikkeling van een gezamenlijke strategie van Eindhoven365 en VisitBrabant, gemeente Eindhoven, Provincie Noord-Brabant, Brainport Development en Eindhoven Airport.