Author profile picture

Burgemeester John Jorritsma greep zijn nieuwjaarsreceptie aan voor een ferm statement: alleen met een grootschalige herindeling kan Eindhoven de vuist maken die nodig is om het voorzieningenniveau en de ontwikkeling van betere verbindingen op orde te krijgen. Zaken die hard nodig zijn om aantrekkelijk te blijven voor internationale talenten. Niet iedereen bleek even gecharmeerd van de aanbevelingen van de burgemeester. In een korte serie peilen wij de reacties in het innovatieve ecosysteem binnen Brainport Eindhoven. Vandaag: Ad van Berlo, oprichter van Design Bureau VanBerlo.

150617-vanberlo-19505Ad van Berlo, founder van design- en innovatiebureau VanBerlo, deeltijdprofessor Entrepreneurial Design of Intelligent Systems aan de TU/e en board member van Brainport Industries, is een groot voorstander van de voorgestelde herindeling. De belangrijkste reden: “De regio wordt invloedrijker met één krachtige stem richting de landelijke en de Europese politiek.”

Volgens Van Berlo maakt een herindeling het gemakkelijker om de belangen van de Brainportregio vanuit eigen kracht te behartigen in Den Haag en Brussel. “Zo kunnen we de innovatiekracht die onze topregio kenmerkt inzetten om onszelf landelijk en op Europees niveau te laten horen, en zo samen een gezonde economische toekomst te waarborgen.” De gedeelde belangen binnen de Brainportregio zijn global, zegt hij, “want we zijn een exportregio, daarvoor hoef je alleen maar naar de rol van ASML te kijken. De hightech systemen die we hier ontwikkelen en de kracht van Dutch design (DDW) hebben de Brainportregio op de wereldkaart geplaatst. We moeten ervoor zorgen dat we daar ook over vijf jaar een rol van gewicht spelen.”

Naast de economische kansen die een herindeling biedt, zijn er volgens Van Berlo ook grote maatschappelijke uitdagingen die we hierdoor effectiever kunnen aangaan. “Samen staan we sterk om de regio te vertegenwoordigen en de uitdagingen van morgen centraal aan te pakken. Bijvoorbeeld door te innoveren op het gebied van gezondheidszorg, mobiliteit, energie en de ontwikkeling van smart cities. Daar komt bij dat verschillende sectoren, zoals bijvoorbeeld de creatieve sector, momenteel lijden onder de versplintering; die hebben echt baat bij de voorgestelde herindeling.”

Hoe sterk de voorkeur voor een herindeling ook is bij Van Berlo, dat mag er volgens hem nooit toe leiden dat de Eindhovense buurgemeenten ertoe gedwongen worden. “Het uitgebreide aanbod van stedelijke voorzieningen maakt aansluiting bij Eindhoven aantrekkelijk, maar dat moeten de omliggende gemeenten zelf inzien. De wijk- en dorpscultuur moet behouden blijven en kan gecombineerd worden met de mogelijkheden en voorzieningen van de stad. Een win-winsituatie die uniek is voor deze regio. Juist die diversiteit is een groot goed; het samenkomen van mensen uit verschillende disciplines en met verschillende achtergronden leidt tot kruisbestuiving en innovatief denken.”

Ook maatschappelijke omstandigheden verhogen de noodzaak voor een herindeling, vindt Van Berlo. “De wereld digitaliseert en vraagt om bestuurlijke wendbaarheid. Er is een nieuwe benadering nodig van vragen rond de gezondheidszorg, huisvesting, mobiliteit en bereikbaarheid. Zodat we sneller kunnen reageren op al die veranderingen, in voor- en in tegenspoed. Grootstedelijk in onze beslissingen en wendbaarheid, met behoud van authenticiteit van de wijken en dorpen. In Zuid-Oost Brabant hebben we de cultuur om te innoveren. Dit moet vertaald worden naar de manier waarop we besturen, met eenvoudigere overlegstructuren die het makkelijker maken om snel te schakelen.”