© Volkswagen
Author profile picture

De futuristische oplaadrobot van Volkswagen doet een beetje denken aan de aandoenlijke robot R2D2 uit de film Star Wars. Als het aan de Duitse autofabrikant ligt, komt er een compleet netwerk met deze oplaadstations.

“Een landelijke oplaadinfrastructuur is en blijft een belangrijke factor in het succes van elektromobiliteit”, legt Thomas Schmall, CEO van Volkswagen Group Components, uit. “Onze oplaadrobot is slechts een van de verschillende benaderingen, maar ongetwijfeld een van de meest visionaire.”

Volledig autonoom opladen

De robot kan via een ap of car-to-x-communicatie onafhankelijk communiceren met het op te laden voertuig. Hij doet alles zelf, van het openen van de laadcontactklep tot het aansluiten van de stekker en het weer losmaken van de verbinding. Er is geen menselijke tussenkomst nodig tijdens het hele oplaadproces. Om de robot in staat te stellen meerdere voertuigen tegelijk te laden, heeft hij een mobiele energieopslagunit als aanhanger. Hij rijdt deze naar het voertuig, sluit de unit aan en laadt dan zo het elektrische voertuig op. Terwijl de aanhanger aan het voertuig gekoppeld blijft, brengt de robot andere opslagunits naar op te laden auto’s. Zodra het laden gedaan is, haalt de robot de trailers weer op en brengt ze zelfstandig terug naar het centrale laadstation.

“Het bouwen van een efficiënte laadinfrastructuur voor de toekomst is een belangrijke uitdaging voor de hele industrie”, zegt Thomas Schmall. “We ontwikkelen oplossingen die helpen om dure individuele maatregelen te vermijden. De mobiele oplaadrobot en ons flexibele snellaadstation zijn slechts twee van deze oplossingen.”

Op dit moment werkt Volkswagen aan een complete DC-oplaadfamilie. Terwijl het flexibele snellaadstation al begin 2021 op de markt zou moeten zijn, moet de laadrobot nog verder worden ontwikkeld. Een van de voorwaarden voor marktrijpheid is car-to-x communicatie om het autonome laadproces mogelijk te maken, aldus VW. Op dit moment is deze robot-auto-communicatie nog steeds een beetje een knelpunt.

Opladen op elke parkeerplaats

Het doel is om de laadrobot te integreren in een totaalconcept dat zich richt op het succes op lange termijn van elektromobiliteit en dus op de elektrificering van het transport. “De ontwikkeling van een tarief-infrastructuur is hiervoor een basisvoorwaarde. Het moet echter wel op behoeften gebaseerd en efficiënt zijn”, vervolgt Schmall. “Onze ontwikkelingen zijn niet alleen afgestemd op de behoeften van klanten en de technische eisen van elektrische voertuigen. Zij houden ook rekening met de economische mogelijkheden die zij bieden aan potentiële partners”. Met de mobiele robot kunnen exploitanten van parkeerplaatsen en ondergrondse parkeergarages elke parkeerplaats tegelijkertijd ombouwen tot een oplaadpunt voor elektrische auto’s. Zonder dat er een extra oplaadstation gebouwd hoeft te worden, wat tegelijkertijd ook kosten bespaart.