Author profile picture

In Eindhoven Centrum is het aanbod van kantoorruimte het afgelopen jaar sterk gedaald, terwijl in Noord en West het aanbod juist sterk groeide. Op 1 januari stond nog 91.500 m² kantoorruimte in aanbod in het centrum, terwijl in West het aanbod groeide tot 113.750 m². West heeft hierdoor voor het eerst sinds enkele jaren weer de meeste kantoorruimte in aanbod.

De totale hoeveelheid kantoorruimte neemt al enkele jaren gestaag af; het afgelopen jaar ging er 1% vanaf tot net iets minder dan 1,3 miljoen vierkante meter.

Dat blijkt uit een inventarisatie van Dynamis uit Utrecht.

Het centrum is vooral onder kleinere kantoorgebruikers in trek. Daarnaast hebben zich ook enkele grotere kantoorgebruikers gevestigd in het centrum van Eindhoven. Zo heeft HERE Europe recent kantoorruimte gehuurd in de Kennedytoren. HERE zal in het voorjaar van 2016 haar intrek nemen in het kantoorcomplex aan het Kennedyplein en verlaat daarmee de locatie in Veldhoven. Tevens zijn er volgens Dynamis nog verscheidene partijen op zoek naar een geschikt object van duizend vierkante meter en groter.

In 2015 is in totaal 45.350 m² kantoorruimte in gebruik genomen. Het “opnamevolume” groeit hiermee voor de derde jaar op rij. Ten opzichte van vorig jaar betekent dit een toename van 16%. Bijna de helft van het opnamevolume heeft betrekking op kantoorruimte in het centrum. Dynamis noemt de verhuizing van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) naar de Wal 28 “een opvallende transactie”. ODZOB neemt met de verhuizing ruim de helft minder kantoorruimte op “en volgt daarmee het algemene marktbeeld, waar bedrijven nog steeds inkrimpen en meer vastgoed afstoten dan dat wordt opgenomen”.

De Eindhovense kantorenvoorraad is in 2015 in volume gedaald naar 1.298.000 m². De daling komt tot stand vanwege enkele grote transformatieprojecten. Daar tegenover staat de oplevering van de ‘De Nieuwe Wal’, waar het hoofdkantoor van de woningstichting Woonbedrijf vanaf begin januari 2016 is gevestigd. Dynamis: “De verwachting is dat, met het geringe aantal uitbreidingen (nieuwbouw Rabobank Nederland) en de toename in het aantal transformaties, de kantorenvoorraad ook aankomend jaar nog verder zal krimpen. Dit betekent dat de voorraad inmiddels met ruim 160.000 m² is gekrompen ten opzichte van de voorraadpiek in 2010.”

Huurprijzen

De huurprijzen hebben zich afgelopen jaar op de meeste locaties gestabiliseerd. Gemiddeld liggen de prijzen in het centrum op zo’n € 125 per jaar. In West, Zuid en Oost lag dit iets lager op € 100 tot € 115 per jaar. Door het beperkte aantal transacties in Noord lag daar de gemiddelde huurprijs het laagst: € 85 per jaar.

Goed beleid

De vraag naar ruimte concentreert zich met name in het centrum van Eindhoven, de gebieden Airport en Flight Forum blijven juist achter. In het centrum is, onder meer door enkele transformaties van kantoor- naar woonfunctie, het aanbod juist sterk gedaald. In navolging op het Philips Lighting gebouw, dat wordt omgetoverd tot 616 lofts, ontstaan in Eindhoven initiatieven voor de transformatie van kantoorpanden naar met name woningen en studentenhuisvesting. Zo wordt het kantoor aan de Boschdijk 24-44 omgebouwd tot 106 studentenwoningen, de Wal 20 naar 47 short-stay en full-service appartementen en wordt de Groene Toren (Vestdijk 9) een multifunctioneel complex met een hotel, restaurant, woningen en horeca.

Dit beleid leidt er mede toe dat de kantorenvoorraad binnen de rondweg in de afgelopen twee jaar met ruim 100.000 m² is gekrompen. Dynamis: “Het beleid van de gemeente, provincie en marktpartijen in Eindhoven is toe te juichen en draagt zeker bij aan het herstructureren van de bestaande kantorenvoorraad, hetgeen weer nieuwe dynamiek oplevert indien er tevens ruimte wordt geboden aan hoogwaardige kantooruitbreidingen.”