Groene plastics dankzij Artificial Intelligence

Niet alleen voor onze energievoorziening zijn we nog in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. Ook de chemische industrie gebruikt bijna uitsluitend fossiele brandstoffen als […]

Artificial Intelligence en de Ziel

Zijn wij als mens ook hardware, die gerund wordt op algoritmes en data? Te kopiëren op biologische hardware? Om een tweede mens te ontwerpen? Of […]

Morgen Beter: Genuine intelligence

Deze week maakte de TU/e bekend een flinke stap te zetten in de ontwikkeling van AI door de komende 5 jaren 100 miljoen te investeren […]

De ziektevoorspellende kracht van algoritmen

Deze week was een van onze best gelezen verhalen het verhaal over lymfocyten die voorspellen dat je ziek wordt. Hoe staat het met de voorspellende kracht van algoritmen in de gezondheidszorg?

AI als versneller van de energietransitie

Een significante bijdrage leveren aan het creëren van kansen voor een CO2-vrij energiesysteem, daar werken meer dan 150 vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de […]

Algoritme kan agressieve borstkanker ontdekken

Een Deense wetenschapper heeft een algoritme ontwikkeld waarmee TNBC-kanker kan worden ontdekt. Daarom is het volgens hem zo belangrijk dat beelden van weefselmonsters digitaal worden opgeslagen.

“Het 5G-netwerk staat op doorbreken”

Tijdens de 5G Innovation Challenge konden bedrijven hun 'wildste ideeën' pitchen. Vijf innovatieve concepten streden om de prijs. Ook grote bedrijven zien steeds meer de mogelijkheden het 5G-netwerk.