Author profile picture

Mark Zawacki, oprichter van 650 Labs, sprak vandaag met onder meer burgemeester Van Gijzel over een mogelijke vestiging in Eindhoven. 650 Labs is een consultant die grote gevestigde bedrijven helpt om zich aan te passen aan de veranderende wereld. Veranderingen die vaak worden veroorzaakt door de grote maar jonge IT en mediabedrijven uit Silicon Valley zoals Google en Facebook. Traditionele bedrijven hebben daar vaak geen antwoord op. Deze distruptive innovations kunnen fataal zijn voor traditionele bedrijven. 

Mark Zawacki
Mark Zawacki

In het gesprek met Van Gijzel ging het volgens Zawacki vooral over het verschil in mentaliteit tussen Silicon Valley en Nederland. Zawacki noemt met name het polderen. “In Amerika bestaat de overtuiging dat een beslissing beter is dan geen beslissing en is er een grote sense of urgency. Daar wordt niet altijd de tijd genomen om consensus te bereiken, zoals hier.”

Om meer wendbaar te worden hebben grote bedrijven een nieuw DNA nodig, aldus Zawacki. “Bedrijven moeten durven om opties open te houden. Om nieuwe ideeën in leven te houden totdat markt en technology zo ver zijn ontwikkeld dat die ideeën ook haalbaar zijn.”

Zawacki prijst van Gijzel om zijn leiderschap. “Een samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven zoals hier in Eindhoven, zie je in de VS maar zelden. Van Gijzel ging wel in op het polderen; ‘je hebt polderen en polderen’ zo zei hij. Hij heeft echt wel vertrouwen in de waarde van het open overlegmodel dat we in Nederland hebben.”

Grote bedrijven kunnen en moeten leren van Silicon Valley

154424-Gem_Ehv_RVM7733-608x400
Rob van Gijzel

Deze eerste ontmoeting leverde volgens Zawacki een levendige discussie op over wat de regio kan leren van Silicon Valley maar ook wat de sterke punten zijn waarop de regio zich onderscheidt van de VS. 650 Labs adviseert al enkele grote Nederlandse bedrijven, waaronder de Rabobank. “Maar de recente aankondiging van de Rabobank over de reorganisatie is niet het directe resultaat van onze adviezen”, haast Zawacki zich te zeggen.

het is de bedoeling om begin 2016 een nieuwe bijeenkomst te organiseren. Dan moet er een samenwerking onderzocht worden tussen 650 Labs, hun Nederlandse partner Axveco en de regionale spelers zoals Brainport en de gemeente.

650 Labs zegt heel nadrukkelijk gekozen te hebben om hun eerste vlag in Eindhoven neer te zetten en niet in de Randstad.