Fontys, © IO
Author profile picture

Het minsiterie van Onderwijs geeft Fontys Hogescholen 300.000 euro subsidie voor een programma dat inclusief onderwijs bevordert. Fontys richt het plan vooral richt op mbo’ers met een migratie-achtergrond, die naar het hbo willen.

Hogescholen en universiteiten werden uitgenodigd voor het indienen van projectvoorstellen in het kader van de Student4Student campagne. De uitdaging bestond er vooral uit een voorstel in te dienen dat bijdraagt aan inclusief hoger onderwijs en gelijke kansen. Het plan van Fontys bestaat uit een pre-academic programme met vervolgactiviteiten en focust vooral op de groep mbo’ers met ouders van allochtone afkomst en die door willen studeren in het hbo. Fontys werkt in dit project samen met ECHO, expertisecentrum Diversiteitsbeleid.

Voor veel jongeren uit deze groep geldt dat zij in hun omgeving geen mensen kennen die studeren, zij zijn in veel gevallen de eersten die gaan studeren. Zij ontberen soms de kennis of het zelfvertrouwen om de stap naar het hoger onderwijs te zetten. Voor hen is van grote waarde als zij in of rond hun school in contact kunnen komen met voorbeeldfiguren en zo een eigen netwerk op kunnen bouwen binnen het hbo. Rolmodellen en begeleiding van studenten door studenten kunnen het verschil maken. Door hen op de juiste manier in te zetten, kunnen zij er voor zorgen dat iedere student dezelfde kansen krijgt op een succesvolle studie.

Het plan van Fontys bestaat uit een pre-academic programme: een driedaagse, voorafgaand aan de introductieweek, waarin deelnemers met docenten en coaches aan de slag gaan met zaken als persoonlijk leiderschap, netwerken, de eigen identiteit en academisch zelfvertrouwen. “Gelijksoortige programma’s lopen al bij universiteiten in Los Angeles, Leuven en Rotterdam”, zegt Nienke Meulenbroeks van de dienst Onderwijs en Onderzoek. “Maar er is wel een verschil: bij Fontys stopt het niet ná deze driedaagse. De studenten kunnen daarna zelf ‘coaches’ worden van nieuwe leerlingen (dat kan dan vanaf volgend jaar) en ze geven docenten en studieloopbaanbegeleiders kennis over de doelgroep. Deze studenten kennen the road to succes en kunnen daardoor ook zelf weer studenten helpen.”

De eerste versie van het pre-academic programma start bij de economische opleidingen. Uit onderzoek bleek namelijk dat juist dáár de meeste afhakers zitten. Bij de economische opleidingen van Fontys haalt van mbo-studenten 26 procent het eerste jaar niet. Terwijl dat bij havisten 10 procent is. Maar als de mbo’ers óók een migratieachtergrond hebben, is de uitval nóg hoger: 45 procent.