Author profile picture

Op verzoek van de 21 gemeenten en 13 daarbinnen opererende woningcorporaties in Zuid-Oost Brabant zelf, is de metropoolregio Eindhoven officieel één woningmarkt geworden. Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft de aanvraag op 30 augustus goedgekeurd.

De keuze voor de 21 gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven is een bevestiging van de huidige situatie op de woningmarkt, de verhuisstromen in de regio en de bestaande werkgebieden van de woningcorporaties.

Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Deze wet beoogt dat de schaal van een woningcorporatie in overeenstemming is met de schaal van de regionale woningmarkt. Dit wil het Rijk onder andere bereiken door heel Nederland in te delen in woningmarktregio’s. Woningcorporaties krijgen één woningmarktregio als hun kerngebied. In alle gemeenten in dat kerngebied kunnen woningcorporaties alle activiteiten ontplooien die horen bij hun taak, namelijk het realiseren van voldoende, kwalitatief goede huisvesting voor de doelgroep. Buiten de eigen woningmarktregio mogen woningcorporaties hun voorraad niet uitbreiden door nieuwbouw of aankoop.

Gemeenten kunnen nog steeds in subregio’s de afstemming met elkaar én de betreffende woningcorporaties organiseren. Het vaststellen van een woningmarktregio heeft namelijk alleen gevolgen voor het werkgebied van de woningcorporaties en is bijvoorbeeld geen verplichting om samen een regionale woonvisie op te stellen.

De 13 woningcorporaties die binnen de woningmarktregio Metropoolregio Eindhoven vallen: Woonbedrijf, ‘thuis, Wooninc., woCom, Woonpartners, Trudo, Bergopwaarts, Woningbelang, de Zaligheden, Compaen, Volksbelang, Goed Wonen en Helpt Elkander.