Nederland en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW) gaan de samenwerking op het gebied van groene waterstof intensiveren. Dat hebben de Nederlandse minister voor Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes en zijn collega Andreas Pinkwart uit NRW gisteren bekendgemaakt op een energieconferentie in Arnhem.

Zoals bekend wordt waterstof nu nog vooral gemaakt met aardgas, en is dus niet CO2-neutraal. Maar dat moet in de toekomst veranderen onder andere met het project Hy3. Het is een project dat zich nog in de onderzoeksfase bevindt, maar volgens Nederland en NRW een groot potentieel hebben bij het verduurzamen en CO2-neutraal maken van de veelal zware industrie in het Ruhrgebied.

Onderzoek Jülich en TNO

Bij dit project draait alles om de productie van groene waterstof met stroom uit windmolens op zee. De Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) is samen met het onderzoekscentrum Jülich IEK-3 begonnen aan een haalbaarheidsstudie die eind dit jaar moet zijn afgerond. Een van de grote voordelen die de onderzoekers zien is het grote gasleidingsnetwerk in Nederland, dat vrij zal komen zodra er in Groningen geen aardgas meer uit de bodem wordt gehaald. Die gasleidingen zijn uitstekend geschikt voor het vervoer van waterstof.

De haven van Duisburg is voor de binnenvaart een belangrijke pleisterplaats langs de Rijn. Foto Pixabay

Een ander project is het RH2INE-project (Rhine Hydrogen Integration Network of Excellence). Hierbij gaat het ten eerste om het opbouwen van een waterstofinfrastructuur langs de Rijn voor binnenvaartschepen die vanuit Rotterdam richting Duisburg, Keulen en Basel varen. Daarnaast is het de bedoeling dat er meerdere initiatieven worden ontwikkeld met industriebedrijven langs de Rijn.

Met waterstof over de Rijn

Minister Wiebes zegt in een commentaar: “Nederland en Noordrijn-Westfalen zijn uniek gepositioneerd om de opschaling van groene waterstof te vertalen naar economische kansen. We beschikken al over grensoverschrijdende infrastructuur, logistieke routes en onderzoeksinstituten. Met de verwachte groei van windenergie op zee en de groeiende vraag naar groene waterstof in de industrie, zijn alle voorwaarden in onze regio aanwezig om een voorloper te worden in de transitie naar een duurzame economie.”

Minister Pinkwart: “Waterstof kan een sleutelrol spelen bij succesvolle het klimaatneutraal maken van de industrie. Naast het creëren van het juiste regelgevingskader moeten we onze internationale samenwerking intensiveren. Waterstof heeft het potentieel om wereldwijd te worden verhandeld, net zoals dat nu geldt voor olie en aardgas.”

De Duitse minister van economische zaken Peter Altmaier is al langer een voorstander van het ontwikkelen van een waterstofeconomie. Zijn commentaar:  “Voor het slagen van de energietransitie op de lange termijn hebben we CO2-vrije brandstoffen nodig. Waterstof kan daarbij een belangrijke rol spelen. De technologie die hiervoor nodig is, biedt bovendien enorme mogelijkheden voor de industrie en kan veel banen opleveren. Hoe meer we onze krachten bundelen hoe meer we een internationaal voorbeeld zullen vormen.”