Author profile picture

Na jaren van strijd komt er nu toch een grondige studie naar de relatie tussen ADHD en voeding. Deze “Brain-studie” is gefund waardoor er wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt. Daarmee komt een vurige wens van het RED centrum van de Eindhovense Lily Pelsser in vervulling.

Diverse ouders, wier kinderen ook last hebben van “food-indused ADHD” (met als kenmerk bijvoorbeeld druk worden door sommige zaken in voeding) doen al mee, maar om het onderzoek echt te kunnen uitvoeren zijn minimaal 100 jongens tussen de 8 en 10 jaar nodig.

Uit de eerste bevindingen blijkt dat ongeveer 60% van de kinderen met ADHD meer gebaat is bij specifiek voedingadvies dan met medicatie zoals ritalin.

Het onderzoek lijkt daarmee succesvol, maar het is ook zwaar, zo zegt Pelsser op haar website. “Het vraagt veel doorzettingsvermogen en energie van de ouders. Daarom vinden wij het heel belangrijk dat er verder wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd naar het werkingsmechanisme van voeding bij kinderen met ADHD. Wat gebeurt er in de hersenen, wat verandert er in de darm, zijn er biomarkers te vinden? Wij hopen dat verder onderzoek er in de toekomst toe kan leiden dat het protocol vervangen kan worden door een eenvoudige laboratoriumtest. Tot het zover is zetten wij ons in om zoveel mogelijk kinderen met ADHD een kans te geven op een betere toekomst, zonder ADHD.”

Aanmelden voor het onderzoek kan via ADHD en Voeding.