Author profile picture

De twee Brabantse universiteiten, vier Brabantse hogescholen, de provincie Noord-Brabant en alle regionale ontwikkelingsmaatschappijen gaan samenwerken om kansrijke Brabantse startups te ondersteunen. Deze alliantie leidt tot één gezamenlijk programma onder de naam Braventure. De officiële lancering vond vanmiddag plaats in Tilburg.

Partners in het nieuwe startupprogramma zijn: TU Eindhoven, Tilburg University, Fontys Hogescholen, Avans Hogeschool, NHTV Breda en HAS Hogeschool, provincie Noord-Brabant met de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), REWIN, Midpoint Brabant, Brainport Development, Agrifood Capital en NV BIM.

Braventure biedt startups naast begeleiding ook toegang tot financiering. Eén van de financieringsmogelijkheden waarnaar het programma kan doorverwijzen, is het nieuwe Brabant Startup Fonds (BSF). De provincie Noord-Brabant heeft het fonds opgericht en gevuld met €10 miljoen voor het verstrekken van leningen. Daarmee zorgt Braventure voor “aanwas, excellence en snelheid”, aldus gedeputeerde Bert Pauli bij de lancering.

Voorzitter van de Brabant Startup Alliantie is Koen Becking (voorzitter van het college van bestuur van Tilburg University). In zijn introductiespeech benadrukte Becking het belang van het ene loket waar startups zich met hun plannen en vragen kunnen melden. “We beginnen niet bij nul, want er gebeurde natuurlijk al heel veel op dit vlak. Maar nu zijn alle krachten gebundeld, dat is een optimale omgeving voor startups om succesvol te zijn. Braventure kan zo het ecosysteem bouwen en verstevigen, als een kickstarter voor ondernemingen in hun eerste stappen op weg naar succes.”

Het fonds richt zich op de eerste fase van het ondernemerschap: het uitwerken van ideeën en het ontwikkelen van een beginnend bedrijf. Brabant is dankzij het fonds voor de komende vijftien jaar verzekerd van een financieringsmogelijkheid voor startups. Bert Pauli: “Een van de grootste uitdagingen van beginnende ondernemers is het aantrekken van voldoende investeringen. De provincie helpt hen met het Brabant Startup Fonds aan startkapitaal om te onderzoeken hoe zij hun product op de markt kunnen brengen of hun activiteiten uit te bouwen. Zo ondersteunen we vandaag de grote werkgevers van morgen.” Bij gebleken succes wordt de lening teruggepompt in het systeem, zodat daarmee een volgende startup kan profiteren.

Braventure

Bijna 400 mensen kwamen af op de formele start van Braventure in Van der Valk Tilburg